De informatie op deze site en op het etiket of de verpakking is alleen bedoeld om te informeren. NeoLife producten en alle informatie op deze website is niet bedoeld om een diagnose te stellen, ziektes te behandelen, te genezen of te voorkomen of om een recept te geven. De informatie vervangt zeker niet uw arts of een andere professionele zorgverlener. Ga naar uw huisarts of een andere zorgverlener, voordat u met een dieet begint, medicijnen neemt, of als u een gezondheidsprobleem hebt of denkt te hebben. De onafhankelijke distributeurs van NeoLife zijn niet verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen of ongewone reacties door het gebruik van NeoLife producten.